Betyg och examen på gymnasiet

Du är redan van att få betyg, men på gymnasiet får du inte bara ett betyg i varje ämne, som på högstadiet, utan för varje kurs. Här kan du få svar på vanliga frågor om betyg och examen på gymnasiet.

Vanliga frågor och svar om betyg och examen

Får jag betyg i varje kurs eller i hela ämnet?

På gymnasiet får du betyg i varje kurs. Ett ämne kan vara uppdelat i flera kurser vilket innebär att du kan få flera betyg i ett ämne, exempelvis E i Svenska 1, C i Svenska 2 samt A i Svenska 3.

Hur räknar jag ut mitt meritvärde från gymnasiet?

Betygssnittet beräknas genom att multiplicera varje betyg med antal poäng för kursen, summera detta och sedan delar på summan av antalet totala poäng.

Maximala betygssnittet (utan meritpoäng) är alltså 20.0.

Du läser 2500 poäng, varav 2400 räknas in i snittet. Gymnasiearbetet (100p) räknas inte in i snittet då man bara kan få betyg E eller F på den kursen.

Du kan dessutom få meritpoäng, som räknas till ditt betygssnitt. Meritpoäng ges för vissa kurser som anses vara meriterande. Du kan få maximalt 2.5 meritpoäng, vilket gör att det maximala betygssnittet (jämförelsetalet) idag är 22.5 (20.0+2.5).

Meritpoäng ges idag för tre olika kategorier: moderna språk, engelska samt matematik.

 • Moderna språk max 1.5 poäng
 • Engelska max 1.0 poäng
 • Matematik max 1.5 poäng

Vad krävs för en examen på gymnasiet?

Examen från yrkesprogram

Har du gått ett yrkesprogram kan du ta en yrkesexamen och blir färdig att utöva ditt yrke i arbetslivet direkt efter studenten. För att få examen måste du ha klarat minst:

 • godkänt i 2250 av 2500 gymnasiepoäng,
 • ett godkänt gymnasiearbete,
 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1 och
 • godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

Det finns alltid en möjlighet att få en högskoleförberedande examen på ett yrkesprogram genom att läsa specifika kurser. För att få högskoleförberedande behörighet om du läser ett yrkesprogram krävs godkända betyg i kurserna:

 • Engelska 6,
 • Svenska 2,
 • Svenska 3 alternativt Svenska som andraspråk 2 och 3.

Examen från högskoleförberedande program

Har du gått ett högskoleförberedande gymnasieprogram kan du ta en högskoleförberedande examen. För att få en högskoleförberedande examen måste du ha minst:

 • godkänt i 2250 av 2500 gymnasiepoäng,
 • ett godkänt gymnasiearbete och
 • godkänt i Svenska 1, 2 och 3/Svenska för andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6 samt Matematik 1.

Studiebevis om du inte kan få examen

Har du inte uppnått kraven för gymnasieexamen får du ett studiebevis istället. Studiebevis är ett dokument där alla kurser du läst finns, och vilket betyg du fått i respektive kurs. Du kan fortfarande komma vidare till både jobb och vidare studier, även om du inte har en gymnasieexamen.

Beroende på i vilken omfattning du har genomförda kurser, med godkända betyg, så kan du söka och få jobb som inte kräver viss utbildning. Du kan även komplettera din utbildning på vuxenutbildningen för att nå en komplett gymnasieexamen.