Naturvetenskaps­programmet

Typ av program: Högskoleförberedande

Gillar du naturvetenskap och experiment? Vill du ha de bästa möjliga förutsättningarna för vidare studier? Då tror vi att naturvetenskapsprogrammet kan vara något för dig.

Två glada elever i vita rockar vid ett bord med experiment

Om programmet

På naturvetenskapsprogrammet får du kunskap inom naturvetenskap och matematik. Du utvecklar din förmåga till problemlösning, kritiskt tänkande och kreativitet. Du gör laborationer, genomför experiment och lär dig att använda ett naturvetenskapligt förhållningssätt till omvärlden. Du lär dig att förstå hur människan samverkar med naturen och vi lyfter frågor som rör hållbar utveckling.

Du gör allt ifrån att testa din blodgrupp och ta fram DNA till att odla bakterier, göra sönder vattenmolekyler, koka tvål och mäta radioaktiv strålning. Under din studietid hos oss får du lära dig om några av våra allra viktigaste framtidsfrågor; klimatförändringar, utrotningen av växter och djur och framtidens energiförsörjning.

Inriktningar

Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupad kunskap inom matematik, biologi, kemi och fysik. Du utvecklar goda förkunskaper, inte bara till naturvetenskapliga och tekniska vidareutbildningar, utan även till alla andra universitets- och högskoleutbildningar.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle ger dig fördjupad kunskap inom geografi och samhällsvetenskap. Du lär dig till exempel mer om jordens utveckling över tid och får fördjupa dig i samhällsfrågor.

Det lilla extra

  • I samarbete med Högskolan i Skövde får du ”avslöja en mördare” genom att testa DNA från en fiktiv brottsplats.
  • Vi brukar åka på lägerskola i Hållö utanför Smögen.
  • Du gör intressanta laborationer och undersökningar varje vecka.
  • Vi har en julavslutning varje år där du träffar gamla elever från programmet som ger dig tips inför framtiden.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

Tabell som visar gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Svenska 1/SVA 1

100

1

Svenska 2/SVA 2

100

2

Svenska 3/SVA 3

100

3

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Matematik 1c

100

1

Matematik 2c

100

1 och 2

Matematik 3c

100

2

Idrott och hälsa 1

100

1 och 2

Samhällskunskap 1b

100

1

Historia 1b

100

3

Religionskunskap 1

50

3

Programgemensamma ämnen 450 poäng

Tabell som visar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Moderna språk

100

1

Kemi 1

100

1

Fysik 1a

150

1 och 2

Biologi 1

100

2

Inriktning naturvetenskap 400 poäng

Tabell som visar inriktning naturvetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Biologi 2

100

3

Kemi 2

100

2

Fysik 2

100

2 och 3

Matematik 4

100

3

Programfördjupning naturvetenskap 200 poäng

Tabell som visar programfördjupning naturvetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Moderna språk 4/Naturvetenskap specialisering

100

2

Matematik 5/Politik och hållbar utveckling

100

3

Inriktning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Tabell som visar inriktning naturvetenskap och samhälles kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Samhällskunskap 2

100

2

Biologi 2

100

3

Geografi 1

100

3

Programfördjupning naturvetenskap och samhälle 300 poäng

Tabell som visar programfördjupning naturvetenskap och samhälles kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Moderna språk 4/Naturvetenskap specialisering

100

2

Psykologi 1 och Psykologi 2a

50+50

3

Matematik 4/Politik och hållbar utveckling

100

3

Övriga kurser 300 poäng

Tabell som visar övriga kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Individuellt val

200

2 och 3

Gymnasiearbete

100

3

Kan kombineras med idrottsspecialisering: Ja
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Nej

År 1

Första året startar med en gemensam dag där vi lär känna varandra och eleverna i årskurs två. Redan nu får du börja testa experiment och laborationer i kemi och fysik. Du läser även andra ämnen för att sedan kunna välja inriktning.

År 2

Andra året åker vi till Högskolan i Skövde och deltar i ett mordmysterium där du får testa DNA-matchning. Vi åker även på lägerskola på Hållö. Du lär dig bland annat om hållbar utveckling, genteknik och evolution. Det här året har du valt din inriktning och fördjupar dig inom den.

År 3

Tredje året lär du dig om människokroppen och sex och samlevnad. Vi pratar om bakterier och virus och om hur mänskligheten kan försvara sig mot sjukdomar. Det här året gör du också ditt gymnasiearbete. Du använder troligtvis en experimentell metod för att lösa ett problem.

Efter utbildningen

Du kan exempelvis läsa vidare till:

  • Läkare
  • Civilingenjör
  • Jurist
  • Veterinär
  • Journalist
  • Ekonom
Två elever studerar en droppstation i ett kemilabb.