Introduktionsprogram

Om du inte är behörighet till ett nationellt gymnasieprogram så kan du söka ett introduktionsprogram. De är till för att göra dig behörig till gymnasiet eller förbereda dig för ett yrke.

  • Individuellt alternativ

    Har du läst grundskolan men saknar vissa betyg? Då kan Introduktionsprogrammet individuellt alternativ vara aktuellt för dig.

  • Programinriktat val

    Har du läst grundskolan i Sverige men saknar betyg i matematik eller engelska? Då kan introduktionsprogrammet programinriktat val vara aktuellt för dig.

  • Språkintroduktion

    Är du ny i Sverige och behöver lära dig språket? Då ska du börja på Introduktionsprogrammet språkintroduktion.