Etg-collage

ETG-college är ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept för El- och energiprogrammet. Utbildningskonceptet ETG College drivs av elteknikbranschen för att höja kvaliteten i yrkesutbildningen.

Utbildningen både kvalitetssäkras och utgår från företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare inom elteknikbranschen. Genom en nära samverkan med branschen utvecklas ETG-collage hela tiden för att du som elev ska få en utbildning som gör att du blir attraktiv att anställa efter studenten.

Stark koppling mellan skolan och lokala företag

Det som utmärker ETG är den starka kopplingen mellan skolan och de lokala företagen. Lärlingstiden som normalt följer efter examen är inbakad i själva utbildningen. Det innebär att du om du får godkänt resultat på utbildning och yrkesprov samt har genomfört all arbetsplatsförlagd utbildning kan du ta anställning som förstaårsmontör, direkt efter studenten.

ETG logotype