Rekommenderat av BYN

Bygg- och anläggningsprogrammet på Vadsbogymnasiet har BYN-certifiering, det betyder att vi är rekommenderade av Byggnadsbranschens byggnadsnämnd, att vårt program uppfyller byggbranschens krav.

För att få bli rekommenderad av BYN måste vi leva upp till många olika krav. Kriterierna rör till exempel områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, arbetsplatsförlagt lärande, arbetsmiljö och lärartäthet. Skolan redovisar verksamheten för BYN en gång per år för att visa att alla kriterier är uppfyllda.

Logotype Byn