Vård- och omsorgscollage

Vård- och omsorgsprogrammet på Vadsbogymnasiet är certifierat av Vård- och omsorgscollage. Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som ställer krav på arbetsliv och utbildning.

För att få bli certifierad krävs ett godkännande av föreningen Vård- och omsorgscollege. Bedömningen görs utifrån kvalitetskriterier som tas fram av föreningen som drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

Diplom efter examen

Du som läser inom VO-College får diplom efter avslutade studier som visar att du har gått en utbildning som är kvalitetssäkrad genom samverkan med vården. För att du ska få diplomet ska vissa krav vara uppfyllda. Diplomet är en merit som gör du efter studenten blir attraktiv på arbetsmarknaden, arbetsgivare över hela landet efterfrågar VO-College diplom.

Handledare på APL-platsen

Under din studieperiod får du under din APL (arbetsplatsförlagt lärande - praktik) handledare som är certifierade av vård- och omsorgscollage.

Jobb direkt efter studenten

När studierna är klara kan du gå direkt ut i arbetslivet, eller välja att studera vidare på yrkeshögskola, universitet eller högskola.

Vård- och omsorgscollage logo