Modersmåls­undervisning

Har du annat modersmål än svenska? Då kan du få läsa ditt modersmål som ämne på Vadsbogymnasiet.

Syftet med undervisning i ditt modersmål är att ge dig möjlighet att utveckla kunskaper i och om ditt språk. Ett välutvecklat modersmål ger dig bra förutsättningar att lära dig svenska, andra språk och andra ämnen.

Vem får läsa modersmål?

Om du pratar ditt modersmål hemma eller om du har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska kan du få läsa modersmålsundervisning i detta språk om:

  • språket är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet och att
  • du har goda kunskaper i språket.

För att en undervisningsgrupp i modersmål ska kunna starta krävs det att minst fem elever önskar läsa modersmålet. Det måste även finnas en lämplig lärare i språket.

Minoritetsspråk

Om ditt modersmål är ett av de nationella minoritetsspråken

  • samiska,
  • finska,
  • meänkieli,
  • romani chib eller
  • jiddisch

får du läsa modersmål även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.

Undervisning på skoltid

Modersmålsundervisningen sker under eller utanför den ordinarie skoltiden, beroende på vilket språk du läser. Undervisningen kan ske på annan skola.

Undervisningen är frivillig, men är efter anmälan bindande.

Ansökan

Du som går i nian gör din ansökan om att läsa modersmål i samband med att du söker gymnasieprogram. I ansökan kryssar du då i att du vill läsa modersmål samt anger språk.

Du på Vadsbogymnasiet kan söka modersmålsundervisning inför årkurs två och tre. Du gör din ansökan via Självserviceportalen nedan, senast 27 april 2024 inför läsåret 24/25.