Om gymnasievalet

När du går i nian är det dags att fundera på ditt gymnasieval. Det kan kännas svårt att välja vad du ska läsa i tre år framåt men det finns mycket hjälp att få för att du ska kunna välja det program som passar dig bäst.

Vanliga frågor och svar om gymnasievalet

Vilka program kommer jag in på?

För att kunna söka till något av de nationella programmen behöver du vara behörig. Du söker på dina högstadiebetyg. Det är olika höga antagningspoäng på olika program och olika år, beroende på hur många som söker till respektive program. På Gymnasium Skaraborgs webbplats kan du ta del av antagningsstatistik från tidigare år.

Hur vet jag om jag är behörig till Vadsbogymnasiets program?

För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i minst fem andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt åtta ämnen.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och godkända betyg i minst nio andra ämnen. Det innebär att det krävs godkända betyg i sammanlagt tolv ämnen.

För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de nio övriga godkända ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religionskunskap.

För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska tre av de nio övriga godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Vad är de viktigaste skillnaderna mellan ett yrkesprogram och ett högskoleförberedande program?

Inom de högskoleförberedande programmen läser man fler kurser i de gymnasiegemensamma ämnena och andra mer teoretiska allmänna ämnen. Högskoleförberedande examen gör dig behörig till högskolan och du kan också skaffa dig särskild behörighet till många utbildningar. Du har dessutom större möjligheter att få meritpoäng.

Yrkesprogrammen ger dig en yrkesutbildning som förbereder för ett yrke. Yrkesexamen gör dig behörig till yrkeshögskolan. Vill du få grundläggande behörighet till högskolan behöver du förutom yrkesexamen läsa några kurser extra i de gymnasiegemensamma ämnena. Detta gäller även om du läser ett yrkesprogram som lärlingsutbildning.

Har du svårt att välja program?