Bidrag för boende - Inackorderingstillägg

Om du är från en annan ort än Mariestad och läser på Vadsbogymnasiet och har minst tre timmars resväg till och från skolan kan du vanligtvis ansöka om bidrag för boende och resor, så kallat inackorderingstillägg.

Vem kan få inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste ha ett boende på skolorten.

Ett villkor för att du ska få inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och skolan är minst tre timmar per dag. Med restid avses tiden från det att du lämnar hemmet till skoldagens början samt tiden från skoldagens slut tills du är hemma. Håltimme/ar i början och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.

Du kan inte få inackorderingstillägg om du får ersättning för dagliga resor (till exempel busskort). Du lämnar in en ansökan om inackorderingstillägg inför varje nytt läsår.

Du måste också ha ett boende på studieorten för att få beviljat bidraget.

Tilläggets storlek styrs av reseavståndet mellan hemorten och skolan.

Läs om vem som kan få inackorderingstillägg på CSNs webbplats nedan:

När betalas inackorderingstillägget ut?

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott månadsvis eller terminsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig. Pengarna sätts in på det konto du anger i din ansökan.

Så här söker du som bor inom Skaraborg

Om du bor inom Skaraborg gör du ansökan via Skaraborgs kommunalförbund. Se länk längre ner på sidan.

Så här söker du som bor utanför Skaraborg

Om du bor utanför Skaraborg gör du ansökan via din hemkommun. Kontakta din hemkommun så guidar de dig rätt.