Vadsbogymnasiet - Nära dig

Vård- och omsorgsprogrammet

Elev med stetoskop tillsammans med en lärare
Logga Vård och omsorgscollege

På vård- och omsorgsprogrammet får du grundläggande yrkeskunskaper inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det innebär att du får läsa om olika sjukdomar, funktionsvariationer, ohälsa och hälsa. En central del av utbildningen är att utveckla förmågan att möta och kommunicera med människor i olika situationer. Efter genomgången utbildning är du anställningsbar inom ovan nämnda områden. Vård- och omsorgsprogrammet är certifierat inom VO-College. Det betyder att det finns god samverkan
mellan arbetsgivare inom vård och omsorg, fackliga representanter och utbildningsanordnare

Alla elever under 18 år garanteras feriepraktik inom vård
och omsorgsverksamheten under 4 veckor på sommarlovet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Minst 15 veckor av undervisningen ges på en arbetsplats.

Körkort

Körkort krävs för många anställningar och programmet betalar en del av din körkortsutbildning.

Möjlighet att gå idrottsspecialisering (NIU/LIU)

Ja.

Examen

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig en yrkesexamen. Det innebär att du kan arbeta som undersköterska, stödassistent och personlig assistent. Inom programmet kan du läsa kurser som ger dig behörighet att studera vidare på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Framtida yrken

Du som läst på vård & omsorgsprogrammet får en bra grund att stå på för fortsatta studier till bland annat polis, socionom, sjuksköterska, sjukgymnast eller barnmorska.

Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Översikt gymnasiegemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Årskurs

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

1

Engelska 5

100

1

Matematik 1a

100

1

Idrott & hälsa 1

100

1 och 2

Samhällskunskap 1a1

50

1

Historia 1a1

50

3

Religionskunskap 1

50

3

Naturkunskap 1a1

50

3

Programgemensamma ämnen

1400 poäng

Översikt programgemensamma ämnen

Ämne

Poäng

Årskurs

Anatomi och fysologi 1

50

1

Anatomi och fysologi 2

50

1

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

3

Gerontologi och geriatrik

100

1

Hälso- och sjukvård 1

100

2

Hälso- och sjukvård 2

100

3

Omvårdnad 1

100

1

Omvårdnad 2

100

2

Psykiatri 1

100

2

Psykiatri 2

100

3

Psykologi 1

50

3

Samhällskunskap 1a2

50

1

Social omsorg 1

100

1

Social omsorg 2

100

2

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

2


Programfördjupningar

200 poäng

Översikt programfördjupningsämnen

Ämne

Poäng

Årskurs

Socialpedagogik/Engelska 6

100

2

Etik/Svenska 3

100

3

Övriga kurser

300 poäng

Översikt övriga kurser

Ämne

Poäng

Årskurs

Individuellt val

200

2 och 3

Gymnasiearbete

100

3

Summa: 2500 poäng

Sidan senast uppdaterad: 2021-11-11
Bookmark and Share

Relaterad information

Kontakt

Malin Eriksson
Programledare
Telefon: 0501-75 56 73
E-post: Malin Eriksson

Anton Holgersson
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 56 14
E-post: Anton Holgersson

Facebook
YouTube
Till startsidan
Kontakta oss

Adress

Vadsbogymnasiet
Drottning Kristinas väg 50
542 44 Mariestad

Telefon

0501-75 56 00

Telefax

0501-75 56 09

E-post

vadsbogymnasiet@mariestad.se

Mariestads logga