Programinriktat val

Typ av program: Introduktionsprogram

Har du läst grundskolan i Sverige men saknar betyg i matematik eller engelska? Då kan introduktionsprogrammet programinriktat val vara aktuellt för dig.

Fyra elever i grupprum tittar på en lärobok

Om programmet

På programinriktat val läser du tillsammans med elever på ett nationellt program. Under ditt första år läser du även in grundskolans matematik eller engelska. Du kan söka programinriktat val på följande program:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Det finns två platser på var och ett av programmen för programinriktat val. Intaget sker efter de sökandes meritvärde. Skulle du inte komma in på någon av dessa platser kan du istället läsa individuellt alternativ.

Det lilla extra

 • Vi har en studieverkstad där du kan vara för att studera med dina klasskompisar.
 • Vi har ett nära samarbete med elevhälsan som hjälper till med friskvård.
 • Lärarna har ett nära samarbete med dig som elev och med vårdnadshavare och vi arbetar i små grupper för att du ska kunna få så mycket hjälp som du behöver.
 • Våra lärare är utbildade inom NPF vilket betyder att de kan bemöta individen på ett anpassat sätt. Även klassrummet är NPF- anpassat.
Kan kombineras med idrottsspecialisering: Nej

Efter utbildningen

Efter programinriktat val kan du läsa:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
Händer som skriver på dator