Samhällsvetenskaps­­programmet

Typ av program: Högskoleförberedande

Är du intresserad av människan, samhället och världen? Är du en person som gillar att utmana dig själv och gärna ger dig in i diskussioner? Är du nyfiken och studiemotiverad? Då tror vi att samhällsvetenskaps­programmet kan vara något för dig.

En elev i grön tröja håller en bok.  I bakgrunden sitter tre elever och tittar på sina datorer.

Om programmet

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en väldigt bred kunskap och du förbereds för att läsa vidare på högskola eller universitet. Du lär dig om hur människan, samhället och världen fungerar och hur du kan påverka i det lilla och det stora. Det är bra om du har ett intresse för språk och hur man formulerar sig. Du kommer under din studietid också bygga upp en trygghet i att prata inför andra, argumentera och kommunicera. De två inriktningarna på programmet är väldigt olika, och du har hela första året på dig att komma på vilken inriktning som du vill läsa. Beroende på vilken du väljer ger programmet dig möjlighet att läsa både samhällskunskap, psykologi och ledarskap.

Inriktningar

Samhällsvetenskap

På inriktningen samhällsvetenskap fokuserar vi på att du ska förstå världen, landet och staden. Det gör vi ur olika perspektiv, till exempel kulturellt och geografiskt. Du får läsa om hur makt och påverkan spelar roll för människan och om hur människans livssituation har förändrats genom historian.

Beteendevetenskap

På inriktningen beteendevetenskap fokuserar vi på att du ska förstå individen och gruppen. Varför vi agerar som vi gör i olika situationer och hur samspel mellan människor fungerar. Du lär dig att presentera, diskutera och argumentera. Du läser och psykologi och ledarskap, och om hur du kan leda andra.

Det lilla extra

  • Du får chansen att genomföra ett FN-rollspel i både ettan och tvåan. Rollspelet genomförs i en stor aula där du i traditionsenliga kläder spelar en FN-delegat. Du ska utifrån ditt lands syn och kultur argumentera och diskutera en viss fråga.
  • Vi jobbar mycket med trivsel, trygghet och studiero på programmet. Vi tror att våra nybyggda lokaler på skolan bidrar mycket till detta.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1 150 poäng

Tabell som visar gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Svenska 1/SVA 1

100

1

Svenska 2/SVA 2

100

2

Svenska 3/SVA 3

100

3

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Matematik 1b

100

1

Matematik 2b

100

2

Idrott och hälsa 1

100

1 och 2

Samhällskunskap 1b

100

1

Historia 1b

100

1

Religionskunskap 1

50

3

Naturkunskap 1b

100

1

Programgemensamma ämnen 300 poäng

Tabell som visar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Moderna språk

100

1

Moderna språk

100

2

Filosofi 1

50

3

Psykologi 1

50

3

Inriktning beteendevetenskap 450 poäng

Tabell som visar inriktning beteendevetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Ledarskap och organisation

100

3

Kommunikation

100

2

Samhällskunskap 2

100

2

Psykologi 2a

100

3

Sociologi

100

3

Inriktning samhällsvetenskap 450 poäng

Tabell som visar inriktning samhällsvetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Historia 2a

100

2

Samhällskunskap 2

100

2

Samhällskunskap 3

100

3

Geografi 1

100

3

Religionskunskap 2

50

3

Programfördjupningar 300 poäng

Tabell som visar programfördjupning naturvetenskap och samhälles kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Naturkunskap 2/Pedagogiskt ledarskap

100

2

Matematik 3b/Engelska 7/Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Övriga kurser 300 poäng

Tabell som visar övriga kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Individuellt val

200

2 och 3

Gymnasiearbete

100

3

Kan kombineras med idrottsspecialisering: Ja
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Nej

År 1

Under första året på samhällsprogrammet ligger stort fokus på att du ska lära känna din klass och dina nya klasskompisar så att du blir trygg i att studera på gymnasiet. I årskurs ett läser alla på programmet samma ämnen och fokus ligger på att du ska få grundläggande kunskaper om flera olika samhällsfrågor som till exempel maktfördelning och olika demokratiska påverkansmöjligheter. Under vårterminen deltar du också i programmets FN-rollspel.

År 2

Under andra året på samhällsprogrammet börjar du läsa din inriktning, antingen beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Tillsammans med dina klasskompisar får du göra studiebesök och träffa människor från företag och olika organisationer samt besöka Riksdagen. Du kommer också att delta i samarbeten med årskurs tre där ni tar reda på hur grupper formas och påverkas av gruppmedlemmars olika sätt att vara. Under vårterminen deltar du också i programmets FN-rollspel.

År 3

Under tredje året fördjupar du dig och läser fler kurser inom din inriktning. Alla elever i årskurs tre läser även en kurs i kriminologi där du får möjlighet att fördjupa dig i brottslighetens utveckling, orsakerna bakom och du lär dig om det svenska rättsväsendet. I trean gör du ditt gymnasiearbete inom ett ämne som du själv valt tillsammans med din handledare. Det kan handla om till exempel kriminologi, psykologi, politik eller historiska händelser.

Efter utbildningen

Du kan exempelvis läsa vidare till:

  • Lärare
  • Socionom
  • Psykolog
  • Journalist
  • Statsvetare
  • Kommunikatör
Elever som tittar på en jordglob