Samhällsvetenskaps­­programmet

Typ av program: Högskoleförberedande

Är du intresserad av människan, samhället och världen? Är du en person som gillar att utmana dig själv och gärna ger dig in i diskussioner? Är du nyfiken och studiemotiverad? Då tror vi att samhällsvetenskaps­programmet kan vara något för dig.

En elev i grön tröja håller en bok.  I bakgrunden sitter tre elever och tittar på sina datorer.

Om programmet

På samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskap inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Du lär dig om människors olika förutsättningar ur ett ekonomiskt, socialt, politiskt, historiskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Programmet passar dig som är nyfiken på samhällsfrågor, gruppdynamik och ledarskap. Under årskurs ett och två får du använda dina kunskaper i ett FN-rollspel där vi tillsammans arbetar mot FN:s globala hållbarhetsmål.

Inriktningar

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskap om hur olika samhällen fungerar
och hur de utvecklas. På inriktningen får du diskutera och argumentera kring frågor som berör dig och omvärlden.

Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om kommunikation, lärande och ledarskap. Du får fördjupad förståelse för människors agerande som individ, i grupp och i organisationer.

Det lilla extra

  • Du får chansen att genomföra ett FN-rollspel i både ettan och tvåan. Rollspelet genomförs i en stor aula där du i traditionsenliga kläder spelar en FN-delegat. Du ska utifrån ditt lands syn och kultur argumentera och diskutera en viss fråga.
  • Vi jobbar mycket med trivsel, trygghet och studiero på programmet. Vi tror att våra nybyggda lokaler på skolan bidrar mycket till detta.

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen 1 150 poäng

Tabell som visar gymnasiegemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Svenska 1/SVA 1

100

1

Svenska 2/SVA 2

100

2

Svenska 3/SVA 3

100

3

Engelska 5

100

1

Engelska 6

100

2

Matematik 1b

100

1

Matematik 2b

100

2

Idrott och hälsa 1

100

1 och 2

Samhällskunskap 1b

100

1

Historia 1b

100

1

Religionskunskap 1

50

3

Naturkunskap 1b

100

1

Programgemensamma ämnen 300 poäng

Tabell som visar programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Moderna språk

100

1

Moderna språk

100

2

Filosofi 1

50

3

Psykologi 1

50

3

Inriktning beteendevetenskap 450 poäng

Tabell som visar inriktning beteendevetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Ledarskap och organisation

100

3

Kommunikation

100

2

Samhällskunskap 2

100

2

Psykologi 2a

100

3

Sociologi

100

3

Inriktning samhällsvetenskap 450 poäng

Tabell som visar inriktning samhällsvetenskaps kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Historia 2a

100

2

Samhällskunskap 2

100

2

Samhällskunskap 3

100

3

Geografi 1

100

3

Religionskunskap 2

50

3

Programfördjupningar 300 poäng

Tabell som visar programfördjupning naturvetenskap och samhälles kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Naturkunskap 2/Pedagogiskt ledarskap

100

2

Matematik 3b/Engelska 7/Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering

100

3

Övriga kurser 300 poäng

Tabell som visar övriga kurser

Kurs

Poäng

Årskurs

Individuellt val

200

2 och 3

Gymnasiearbete

100

3

Kan kombineras med idrottsspecialisering: Ja
Arbetsplatsförlagt lärande (APL): Nej

År 1

Under första året på samhällsprogrammet ligger stort fokus på att du ska lära känna din klass och dina nya klasskompisar så att du blir trygg i att studera på gymnasiet. I årskurs ett läser alla på programmet samma ämnen och fokus ligger på att du ska få grundläggande kunskaper om flera olika samhällsfrågor som till exempel maktfördelning och olika demokratiska påverkansmöjligheter. Under vårterminen deltar du också i programmets FN-rollspel.

År 2

Under andra året på samhällsprogrammet börjar du läsa din inriktning, antingen beteendevetenskap eller samhällsvetenskap. Tillsammans med dina klasskompisar får du göra studiebesök och träffa människor från företag och olika organisationer samt besöka Riksdagen. Du kommer också att delta i samarbeten med årskurs tre där ni tar reda på hur grupper formas och påverkas av gruppmedlemmars olika sätt att vara. Under vårterminen deltar du också i programmets FN-rollspel.

År 3

Under tredje året fördjupar du dig och läser fler kurser inom din inriktning. Alla elever i årskurs tre läser även en kurs i kriminologi där du får möjlighet att fördjupa dig i brottslighetens utveckling, orsakerna bakom och du lär dig om det svenska rättsväsendet. I trean gör du ditt gymnasiearbete inom ett ämne som du själv valt tillsammans med din handledare. Det kan handla om till exempel kriminologi, psykologi, politik eller historiska händelser.

Efter utbildningen

Du kan exempelvis läsa vidare till:

  • Jurist
  • Polis
  • Socionom
  • Lärare
  • Journalist
  • Statsvetare
  • Kommunikatör
Elever som tittar på en jordglob