Studiebidrag och CSN

När du fyller 16 år försvinner ditt barnbidrag och du får då istället, om du läser på gymnasiet, studiebidrag. Studiebidraget är ett ekonomiskt bidrag som du får under din studietid, fram till du fyller 20 år.

Vanliga frågor och svar om studiebidrag och CSN

Vem får studiebidrag?

Alla som går gymnasiet och har fyllt 16 år får studiebidrag (fram till att du fyller 16 år får din vårdnadshavare barnbidrag). Du får studiebidrag till och med det första halvåret det år du fyller 20. Ditt studiebidrag kan dras in om du har ogiltig frånvaro.

Får jag studiebidraget automatiskt eller måste jag ansöka?

Du behöver inte ansöka om studiebidraget. CSN får de uppgifter de behöver från oss på Vadsbogymnasiet när du ska gå ett program hos oss.

Hur mycket får jag i studiebidrag varje månad?

Studiebidraget är just nu 1250 kronor i månaden.

När i månaden får jag studiebidraget?

Studiebidraget betalas ut sista vardagen i månaden under september till juni, under juli och augusti betalas inget studiebidrag ut, eftersom bidraget är kopplat till skolterminerna.

Finns det fler bidrag att söka?

Du kan söka extra stöd om:

  • familjen har låg inkomst (extra tillägg)
  • du studerar på en annan ort och behöver bo på studieorten (inackorderingsbidrag)
  • du läser en gymnasial lärlingsutbildning eller en lärlingsliknande utbildning på ett introduktionsprogram (lärlingsbidrag)

Betalas pengarna ut till mig eller min vårdnadshavare?

Studiebidraget betalas ut till din vårdnadshavare fram tills att du fyllt 18 år. När du fyllt 18 år betalas bidraget ut direkt till dig. Om barnbidraget har betalats ut till en vårdnadshavare eller delats mellan två vårdnadshavare får CSN den uppgiften automatiskt från Försäkringskassan. CSN betalar då ut studiebidraget till samma mottagare.

Jag fyller 20, vad händer då?

Studiebidrag får du till och med vårterminen det året du fyller 20 år, oavsett vilken månad du fyller. Från och med höstterminen det året du fyller 20 år kan du söka studiemedel. Skolkuratorerna skickar ut informationsbrev till de elever det berör.

Blir jag av med mitt studiebidrag om jag är borta från skolan?

Om du har ogiltig frånvaro som upprepas är skolan skyldig att rapportera detta till CSN. Om det inte finns acceptabla skäl för frånvaron dras studiebidraget in, du kan också bli återbetalningsskyldig. Om du är sjuk så har du rätt till studiebidrag, men vid längre sjukdom behövs läkarintyg.